субота, 17 грудня 2016 р.


Вас вітає бібліотечно-інформаційний центр

КЗ "Садовський ліцей"
Лозівської міської ради Харківської області
Не оминайте наш поріг,
Беріть скарби нетлінні в руки
Нема прекрасніших доріг,
ніж в цей вселенський храм науки.

    
З 2003 року бібліотекарем КЗ "Садовський ліцей" працює Лаптєва Олена Миколаївна


 Книга, що стоїть на полиці в бібліотеці, сама по собі нічого не значить. Якщо ми здатні надихнути дітей взяти цю книгу з полиці, знайти якусь інформацію, замислитися над чимось,  зробити в своєму житті щось корисне і важливе, а може просто усміхнутися і відчути себе на хвилинку щасливим, тоді ми можемо сказати,   що ми , бібліотекарі, свою місію виконали. І це буде нашим найбільшим досягненням.


Наш бібліотечно-інформаційний центр  працює над науково-методичною темою: «Творче використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій у роботі шкільної бібліотеки з метою сприяння вихованню гармонійної, досконалої особистості, свідомої своєму громадянському обов’язку, відкритої для інтелектуального, духовного і творчого розвитку в умовах інформаційного суспільства».

 


Шкільна бібліотека реалізує такі завдання:


• Якнайповніше сприяти реалізації державної політики в галузі освіти.
• Інформаційно забезпечити всі аспекти навчально-виховного процесу освітнього закладу в засвоєнні програмних та факультативних знань, самоосвіті школярів
• Виховання інформаційної культури учнів, постійного їх прагнення до пошуку інформації, свідомого, осмисленого добору інформаційних джерел, формування навичок систематизації та особистісної оцінки інформації.
• Навчання школярів технологій користування бібліотеками всіх типів.
• Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов'язку, відкритої для інтелектуального, духовного і творчого розвитку.
• Інформаційне забезпечення особистісних потреб користувачів у дозвіллєвій (рекреативній) діяльності.
• Формування авторських програм читацького розвитку школярів, виховання свідомого, вдумливого, грамотного читача з високим рівнем бібліографічної культури.
• Усебічне сприяння підвищенню фахової майстерності педагогів, озброєння їх знаннями сутності сучасних освітніх та виховних технологій; педагогізація батьківської громадськості шляхом популяризації педагогічної літератури та надання інформації про неї.
• Створення комфортного бібліотечного середовища; реформування бібліотеки в таку, яка б включала як традиційні, так і сучасні носії інформації, мультимедійні технології тощо.

                         Функції шкільної бібліотеки:     

 

Освітня:

♦ Озброєння школярів методами пізнання й аналізу теоретичних положень основ наук; навичками систематичної роботи з джерелами інформації.
♦ Формування в шкільній бібліотеці фонду літератури за основними галузями знань, який би якнайповніше задовольняв освітні потреби і запити школярів, забезпечував можливість їхньої ефективної індивіду¬альної освітньої та групової діяльності.
♦ Співпраця шкільного бібліотекаря з педагогічним колективом.
♦ Долучення шкільної бібліотеки до розв'язання навчальним закладом прямих функцій навчання.

Соціальна:


♦ Допомогти учню у формуванні ціннісно-світоглядної орієн¬тації в час глибоких змін, що відбуваються в суспільстві; психологічної стійкості; уміння жити в гармонії з суспільством, природою, самим собою.

 

Інтелектуальна:


♦ Формування інтелектуального потенціалу держави, творчої, гуманістично орієнтованої особистості, здатної реалізувати свої природні здібності й талант, вибудувати перспективу свого інтелектуального життя.

 

Самоосвітня:


♦ Сприяти пізнавальній діяльності - цілеспрямованій, систематичній, керованій самим школярем роботі, необхідної для вдоскона¬лення його освітнього та інтелектуального рівня; стимулювати цей процес; надавати консультації щодо організації самоосвітньої діяльності.
♦ Якнайповніше забезпечити потреби такого школяра в літературі, яка задовольняє його пізнавальні інтереси.

Культурологічна:


♦ Поглиблення знань читачів-школярів з історії культури, культурного розвитку українського народу, нації, людства; виробляти вміння розуміти історію та культуру, традиції та цінності свого народу.

 

Виховна:


♦ Патріотичне виховання, формування високого рівня правової культури та законослухняності учнівської молоді, прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина, Конституції, державних символів.
♦ Моральне виховання, що передбачає прищеплення й розвиток моральних почуттів, наслідування кращих моральних зразків своєї родини, українського народу, загальнолюдських моральних цінностей.
♦ Трудове виховання, метою якого є формування творчої, працелюбної особистості, умілого господаря.
♦ Екологічне виховання, що передбачає формування високого рівня екологічної культури особистості, яка усвідомлює себе частиною природи і наділена почуттям відповідальності за неї як за національне багатство.
♦ Фізичне виховання, метою якого є утвердження здорового способу життя, повноцінного фізичного розвитку особистості.

 

Інформаційна:


♦ Повноцінне інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу; повноцінне методичне забезпечення навчально-вихов¬ного процесу; інформування батьківської громадськості; систе¬матичне ознайомлення читачів з традиційними і нетрадиційними носіями Інформації; вивчення інформаційних потреб та запитів читачів, їх повноцінне задоволення, інформаційний сервіс шкільної бібліотеки.Ми раді бачити вас у нашій бібліотеціз понеділка по п’ятницю:
з 12.00 до 16.00
Субота, неділя – вихідні
.
Увага!
Розпочався другий Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек, який проходить під  гаслом «Виховуємо громадянина – патріота                      України».

На тепер, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості. Найважливішим пріоритетом національно-патріотичного виховання є формування ціннісного і шанобливого ставлення особистості до українського народу та його культури, утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства.
Важливо, щоб кожна шкільна бібліотека стала осередком становлення громадянина-патріота України. Виконуючи виховну функцію, шкільна бібліотека застосовує різноманітні форми та методи патріотичного виховання, які сприяють формуванню патріотичних почуттів та громадянської самосвідомості учнів шляхом залучення їх до читання, виховання любові до книги, рідної мови, культури держави.
Цьогорічний Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек має сприяти втіленню основних положень «Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015року № 641, приверненню уваги до проблеми патріотичного виховання у нашій державі, розкриттю виховної функції шкільної бібліотеки, об’єднанню зусиль педагогічного колективу і бібліотеки щодо розвитку патріотизму зростаючої особистості.
 Рекомендовані заходи в рамках Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек
1.     З метою посилення ролі шкільної бібліотеки у патріотичному вихованні підростаючого покоління та сприяння її інноваційному розвитку, рекомендовано на обласному рівні організувати наступні заходи:
— читацьку конференцію «Збережемо пам’ять про подвиг»;
— День пам’яті «Нам жити та пам’ятати»;
— конкурс авторських патріотичних віршів « З Україною в серці »;
— фотоконкурс «Твої герої Україно».
Пропонується шкільним бібліотекам:
— взяти участь у благодійній програмі підтримки дітей, які втратили батьків під час війни на Сході України, «Сонячні листи»;
— участь шкільних бібліотекарів у Всеукраїнському вебінарі «Виховання патріотизму особистості засобами шкільної бібліотеки»;
— висвітлити заходи, проведені у рамках Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек у місцевих засобах масової інформації та на офіційних сайтах обласних державних адміністрацій;
— відзначити кращих шкільних бібліотекарів грамотами, подяками.
2.                      У загальноосвітніх навчальних закладах шкільними бібліотекарями можуть бути організовані наступні заходи:
— зустрічі з учасниками бойових дій на Сході України, членами сімей Героїв Небесної Сотні, бійцями АТО та їхніх сімей;
— зустрічі з діячами культури, мистецтва, науки, спорту, які виявляють активну громадянську і патріотичну позицію;
— організація постійно діючих виставок (у тому числі віртуальних), що популяризують українську історію, боротьбу українського народу за незалежність, мову та культуру, досвід роботи з національно-патріотичного виховання різних соціальних інституцій;
— конкурс бук трейлерів (короткометражних відеороликів) на художню літературу національно-патріотичного спрямування;
— підготовка бібліографічних рекомендаційних списків для батьків з питань патріотичного виховання дітей та молоді у сім’ї;
— проведення благодійної акції «Бібліотечка для захисників Вітчизни»;
— розміщення на сайті навчального закладу інформації про Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек «Виховуємо громадянина – патріота України»;
— подання для друку у науково-методичноий часопис «Шкільна бібліотека плюс» матеріалів про досвід роботи шкільної бібліотеки з патріотичного виховання.

Активна участь шкільних бібліотекарів всіх областей України у Всеукраїнському місячнику «Виховуємо громадянина – патріота України» сприятиме консолідації зусиль шкільних бібліотек України у справі патріотичного виховання підростаючого покоління.